Underhållsavtal

Ett professionellt kommunikationssystem behöver service och tillsyn för att säkerställa tillförlitlig funktion under många år. Ett underhållsavtal med oss skapar trygghet.

Hos kunder med kritisk produktion eller larmkommunikation behöver systemet komma igång snabbt efter en eventuell driftstörning. Därför erbjuder AMAB alla sina kunder extra trygghet i form av snabb tillgång till expertkompetens genom underhållsavtal.

Hos våra avtalskunder gör vi ett besök per år där vi går igenom samtliga apparater i anläggningen från centralutrustning till anropsapparat. Ett fullständigt protokoll över anläggningen lämnas till ansvarig efter besöket med eventuella förslag för att öka driftsäkerheten.

Vi erbjuder även ett avtal där vi endast går igenom centralutrustningen och ser till att batteribackupen håller god standard.

Kontakta oss för mer info