English

Om AMAB

Amab är en av marknadens ledande leverantörer av patientsignalsystem, mediadistribution och säkerhetsanläggningar.

Där, liksom inom många andra områden, vet vi att trygghet och säkerhet är de två absolut viktigaste faktorerna.

Det har vi alltid tagit fasta på, och med över 40 års branscherfarenhet levererar vi system som håller mycket hög kvalitet. Vilket i sin tur innebär maximal driftsäkerhet och lång livslängd.

Alla våra system är dessutom flexibla. Utan undantag. Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, och resultatet blir ett system helt anpassat till ert behov. Vi erbjuder även underhållsavtal för att öka livslängden och driftsäkerheten på era anläggningar. Läs mer om underhållsavtal här.

Vi hyr/leasar även ut produkter till tillfälliga anläggningar. Läs mer om det här.

Vi utbildar oss kontinuerligt så att vi alltid kan dela med oss av de senaste kunskaperna. 
Samtliga anställda har flera års erfarenhet av branschen och vårat produktsortiment.

Service- och säljpersonal utbildas kontinuerligt på såväl befintliga som nya system.
Med BEST Teleprodukter i ryggen som är Europas största leverantör i branschen ligger vi med i en stark produktutveckling.

Eftersom AMAB sedan november 2001 är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 har all berörd personal kontinuerlig utbildning i dessa områden.

All personal på AMAB skall alltid sträva efter vårat gemensamma mål vilket är: 100% nöjda kunder.