Hyra / Leasa

För att underlätta och öka lönsamheten erbjuder vi olika finansieringsformer i samarbete med De Lage Landen samt AMAB beträffande hyra. 

Har ni behov av ny utrustning? Men inte vill anstränga likviditeten genom att köpa? Hyr den genom AMAB.

Att hyra patient-/kallelsesignalutrustningen innebär att du inte äger den men har nyttjanderätt till den. Hyran kan vara lika varje månad eller anpassas efter dina önskemål. Dessutom kan du närsomhelst uppgradera din utrustning under hyrestiden.

•  Det blir lättare att hålla utrustningen modern
•  Du använder ditt kapital i takt med att utrustningens ekonomiska livslängd
•  Hyran är avdragsgill
•  Det blir enklare att budgetera
•  Snabbt och enkelt
•  Belastar ej soliditet och likviditet

Vi erbjuder även leasing under bestämd tidsperiod (1-5 år).

Vid leasing finns den juridiska äganderätten kvar hos den parten som leasar ut utrustningen/produkten och ett restvärde bestäms på utrustningen/produkten. Vid betalning av restvärdet övergår äganderätten av utrustningen till den part som leasar/er.