GDPR - Policy för behandling av personuppgifter

Denna policy omfattar AMAB, orgnr. 556131-8220

AMAB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.  

AMAB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för AMABs räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har rätt att få kopior på dina personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter: AMAB, Sågverksgatan 53, 652 21 KARLSTAD med telefon 054-175480. Veronica Johansson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Synpunkter och frågor på ovan nämnda policy skickas till amab@amab.nu

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida.