Dokumentation

Dokumentation är en viktig del i den totala kostnadsbilden över en anläggnings livscykel, med hjälp av en riktig dokumenterad anläggning minskar service och underhållskostnader markant då servicetiden blir mycket kortare och driftsäkerheten därmed högre.

AMAB kan erbjuda sina kunder dokumentation enligt SS/EN 455 12 00-38 samt inom standarden olika utgåvor. Vi utför även dokumentation i den nya standarden SS-EN 455 12 01 utg.6

Dokumentation utförs framförallt i moderna program så som AutoCad, Word, Excel. mm. Samtliga dokument kan fås i PDF-format. Dokumentationen / Relationshandling överlämnas till kund i önskat antal upplagor samt på elektroniskt media, typ CD / USB-minne. Samtliga av AMAB dokumenterade arbeten förvaras digitalt samt i hängmappsystem i brandklassat arkiv.

Om kund har egna önskemål så är vi flexibla och rättar oss efter kundens krav.

Vad projekterar och dokumenterar då AMAB?

Samtliga typer av anläggningar inom klenspänning såsom: Patientsignalsystem, passagesystem, inbrottslarm, överfallslarm, kameraövervakning, telefoni, datanät, antenn / kabel-tv nät och presentation mm. Stora integrerade system inom sjukvård, äldreboende, kriminalvården, mm. 

Vår kundkrets finner ni i allt från den enskilde villaägaren till elinstallatörer, landsting, kommuner och myndigheter. 

Ingen kund är för stor eller för liten.